Ahvenanmaan tullimenettelyt muuttuvat 19 huhtikuuta ja 1 syyskuuta | www.alandpost.com

Ahvenanmaan tullimenettelyt muuttuvat 19 huhtikuuta ja 1 syyskuuta

Tulli ottaa 19.4.2021 käyttöön uuden yritysten tuonnin tullausjärjestelmän, niin kutsutun UTU-järjestelmän. Mainitusta päivämäärästä alkaen ahvenanmaalaisten yritysten on tullattava ulkomaan lähetyksensä Tullin uuden yrityksille tarkoitetun sähköisen palvelun kautta. Myös ne yritykset, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia, voivat alkaa tullata kotimaan lähetyksensä sähköisesti Tullin sähköisessä palvelussa mainitusta päivämäärästä alkaen. Tullin uuden järjestelmän myötä myös Ahvenanmaan ja Suomen väliset tullausmenettelyt muuttuvat 1.9.2021 alkaen, jolloin myös arvonlisäverovelvollisten yritysten on alettava jättää kotimaan lähetysten ilmoituksensa sähköisesti.

Muutoksia yritysten kotimaan lähetysten tuontiin ja vientiin

19.4.2021 alkaen yritykset, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia, voivat tullata kotimaan lähetyksensä sähköisesti Tullin uudessa sähköisessä palvelussa sen sijaan, että tullaisivat ne niin kutsutussa ALA-järjestelmässä Åland Postissa tai Maarianhaminan Tullissa.

1.9.2021 alkaen Manner-Suomesta Ahvenanmaalle ja Ahvenanmaalta Manner-Suomeen tavaraa tuovien arvonlisäverovelvollisten yritysten on jätettävä sähköinen verorajailmoitus Tullin uudessa sähköisessä palvelussa. Mainitusta päivämäärästä alkaen ilmoitamme teille ne tiedot, jotka tarvitsette tullaustanne varten, kun Åland Post kuljettaa tavaranne. 1 syyskuuhun asti Åland Post antaa saapumisilmoituksen meidän kuljettamistamme tavaroista, niin kuin ennen. Saapumisilmoitus toimii samoin tavaroiden verorajailmoituksena.

Kansallisen verorajailmoituksen sisältö on suppea verrattuna ulkomailta saapuvien lähetysten tuonti-ilmoituksiin.

Tuonti Manner-Suomesta Ahvenanmaalle

Kotimaan lähetyksen saapuessa Ahvenanmaalle verorajailmoitus on jätettävä, ennen kuin tavarat voidaan luovuttaa vastaanottajalle. Arvonlisäverovelvollisena yrityksenä voitte halutessanne käyttää yksinkertaistettua kaksivaiheista menettelyä, kun teette tulliselvitystä Manner-Suomesta tulevista posti- ja rahtilähetyksistänne. Kaksivaiheisessa menettelyssä Tullille jätetään ensin yksinkertaistettu ilmoitus sähköpostilla, jotta tavara voidaan luovuttaa. Saapumispäivästä alkaen tuojalla on kymmenen päivää aikaa jättää täydellinen verorajailmoitus Tullin järjestelmään.

Jotta Åland Post voi auttaa yritystänne ja toimittaa tavaranne nopeammin, jätämme asiamiehenä ilman lisämaksua yksinkertaistetun ilmoituksen kaikista kotimaan posti- ja rahtilähetyksistä, jotka kuljetetaan meidän kauttamme.

Vienti Ahvenanmaalta Manner-Suomeen

Myös yritysten lähetykset Ahvenanmaalta Manner-Suomeen on tullattava Tullin uudessa järjestelmässä. Tullin mukaan verorajailmoitus on tehtävä ennen kuin lähetys lähetetään Ahvenanmaalta.

Muutokset yritysten ulkomaan lähetysten tuontiin 19.4.2021

Ahvenanmaalaisille yrityksille EU-maista ja EU:n ulkopuolisista maista lähetettävät lähetykset on myös tullattava Tullin uudessa sähköisessä palvelussa 19. huhtikuuta alkaen. Yksinkertaistettu kaksivaiheinen menettely, jota arvonlisäverovelvolliset yritykset jo nyt voivat käyttää muista EU-maista saapuvien rahtilähetysten tuonnissa, jatkuu Tullin mukaan ennallaan vähintään kevääseen 2022 asti. Kaksivaiheista menettelyä voi käyttää myös EU-postilähetyksissä kesäkuusta alkaen. EU-lähetysten kaksivaiheinen menettely tarkoittaa, että lähetyksestä ilmoitetaan kuljetusasiakirjalla tai muulla asiakirjalla lähetyksen saapuessa. Tämän jälkeen maahantuojan on kymmenen päivän kuluessa tehtävä sähköinen tuonti-ilmoitus UTU-järjestelmässä.

Åland Post jättää asiamiehenä ilman lisämaksua yksinkertaistetun ilmoituksen muista EU-maista tulevista, meidän kauttamme kuljetettavista posti- ja rahtilähetyksistä, jotta voitte saada tavaranne mahdollisimman nopeasti.

Miten voimme auttaa teitä ja yritystänne lähetystenne tullauksessa?

Yksinkertaistettu ilmoitus veloituksetta – nopeampi toimitus

Åland Post voi helpottaa käsittelyä ja nopeuttaa tavaralähetyksen toimitusta jättämällä yksinkertaistetun ilmoituksen puolestanne sen saapuessa. Tämä edellyttää, että meillä on käytettävissämme Tullin vaatimat tiedot. Keräämme tiedot rahtikuljetuksen tilaamisen yhteydessä tai kehotamme kuljetusyhtiöitä ja postipalvelujen tarjoajia keräämään tiedot ja toimittamaan ne meille. Jos tiedot ovat puutteelliset, otamme yritykseenne yhteyttä tavaroiden saapuessa.

Åland Post ei peri tässä vaiheessa yritykseltänne lisämaksua yksinkertaistetun ilmoituksen tekemisestä. Sen jälkeen, kun lähetyksenne on saapunut, Åland Post ilmoittaa yksinkertaistetun ilmoituksen viitenumeron ja muut tiedot, jotta yrityksenne voi ilmoittaa ne lopullisessa sähköisessä ilmoituksessa ja merkitä kirjanpitoon.

Lähetyksen lopullinen ilmoitus

Åland Post voi toimia yrityksenne asiamiehenä ja tehdä Tullille sähköisiä ilmoituksia sekä saapuvista että lähtevistä kotimaan ja ulkomaan lähetyksistä.

Tullausmaksumme on ilmoitettu täällä.

Saapuvat lähetykset Åland Postin Asiakasportaalissa

Kehitämme tällä hetkellä uuden Saapuvat lähetykset -palvelun meidän Asiakasportaalissamme. Kun se otetaan käyttöön, saatte yleiskatsauksen kaikista saapuvista ja saapuneista lähetyksistä ja niiden tullaustilanteesta. Siellä maahantuojana voitte myös tarkistaa yksinkertaistettujen ja lopullisten ilmoitusten tietoja. Näin voitte täyttää velvollisuutenne varmistaa, että Tullille lähetettävät tiedot ovat oikeat. Valitsette itse lopulliseen verorajailmoitukseen liitettävän asiakirjan, koska teidän maahantuojana on varmistettava, että asiakirja täyttää Tullin ja Verohallinnon vaatimuksen, että asiakirja on voitava yhdistää kirjanpitoonne kirjattuun liiketapahtumaan. Tämä on tärkeää, koska verorajailmoitus on edellytys oikeudelle vähentää maahantuonnin arvonlisävero.

Saapuvat lähetykset -palvelu helpottaa sisäistä seurantaanne ja jäljitystänne toimituksen, tullauksen ja kirjanpitoon kirjaamisen välillä. Voitte muun muassa tulostaa raportteja saapuneista lähetyksistä tietyltä aikaväliltä, ja määrittää omia sisäisiä viitteitänne.

Onko teillä kysyttävää?

Tiedustelut Åland Postin tullaustoiminnasta: Åland Post Tullausosasto, puhelin 018 636 727, sähköposti spedition@alandpost.com

Tiedustelut Tullin säännöistä ja järjestelmästä: Maarianhaminan tulli, puhelin +358 295 52 333, ma–pe klo 9–15

Tiedustelut kuljetuksistaja rahtien hinnoista: Myyntipäällikkö Thomas Fagerstedt, puhelin 018 636 683, sähköposti thomas.fagerstedt@alandpost.com

Lisätietoja Tullin verkkosivulla