DE BIJZONDERE STATUS VAN HET EILAND ÅLAND | www.alandpost.com

DE BIJZONDERE STATUS VAN HET EILAND ÅLAND

Åland hoort bij de EU, maar ligt buiten het EU BTW-gebied. Åland wordt daarom geclassificeerd als een derde land wat betreft de handel met de EU.

Belastingvrijstelling van Åland

Toen Finland lid werd van de Europese Unie, moest men zich wat betreft de indirecte belastingen aanpassen aan belastingsystemen volgens EU-richtlijnen. Conform het Åland-protocol inzake de toetreding valt Åland buiten de van toepassing zijnde richtlijnen inzake EU-BTW en -accijnsrechten. Zodoende hoort Åland dus, net als de rest van Finland, tot het douanegebied van de Europese Gemeenschap, maar is het eiland niet opgenomen op fiscaal gebied. Dit werd gedaan om het recht om belastingvrij inkopen te doen in het scheepvaartverkeer in stand te houden. Het scheepvaartverkeer is van cruciaal belang voor de communicatie van de provincie Åland, en de bedoeling was om de economie van de provincie op deze manier te ondersteunen.

Voordelen van belastingvrije handel

Dankzij deze speciale belastingvrije status kan Åland Post voor de online detailhandelaar aanzienlijke concurrentievoordelen bieden. Alle verkochte producten onder een bepaald bedrag, verpakt en verzonden vanuit Åland, vallen onder een administratieve ontheffing genaamd LVCR (Low-Value Consignment Relief).