ONDERNEMINGSBESTUUR | www.alandpost.com

ONDERNEMINGSBESTUUR

Åland Post Ltd. is eigendom van de regering van Åland. 

Het ondernemingsbestuur volgt de bepalingen van ‘’Eigendomsbeleid en richtlijnen inzake overheidsbedrijven’’.

De onderneming verricht werkzaamheden en diensten op het gebied van postverzending, en zal daarbij voldoen aan de activiteiten volgens de statuten van de onderneming. Het doel van het bedrijf is om in overeenstemming met de bedrijfswetgeving winst voor de aandeelhouders te genereren.

Accountant voor Åland Post is de erkende firma Public Accountant Association bij KPMG Oy Ab, met David Mattsson als hoofdaccountant.