ONZE VERANTWOORDELIJKHEID | www.alandpost.com

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

Bij Åland Post is het duurzaamheidsbeleid van essentieel belang voor de ontwikkeling van de onderneming en voor de mogelijkheid om waarde voor klanten en de bevolking van Åland te creëren.

Dit belangrijke werk is gebaseerd op de oorspronkelijke definitie inzake duurzame ontwikkeling welke is samengesteld door de Brundtland Commissie van de Verenigde Naties (UN):

"Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder afbreuk te doen aan het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien".

Åland Post verdeelt het duurzaamheidsbeleid binnen het bedrijf in drie doorslaggevende hoofdgebieden: milieu, personeel en bevolking.