MEDEWERKERS VAN ÅLAND POST | www.alandpost.com

MEDEWERKERS VAN ÅLAND POST

Tot op de dag van vandaag is Åland Post een van de tien grootste werkgevers op Åland, met ongeveer 230 medewerkers. Voor de aanhoudende ontwikkeling van het bedrijf, een competente hantering van de bedrijfsvoorwaarden en het bedrijfspotentieel, wordt er veel vertrouwen in elke medewerker gesteld. Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun werkprestatie. Wij motiveren onze medewerkers door bevordering van een hoge mate van werkvoldoening, goede gezondheid en sociale activiteiten. Samen met de plaatselijke vakbond PAU (afdeling Åland) werken wij voortdurend aan de ontwikkeling van onze werkomgeving en zorgen wij ervoor een zo aantrekkelijk mogelijke werkgever te zijn.

Bij Åland Post streven we ernaar om een werkomgeving te creëren waarin we diversiteit tussen werknemers - zoals geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur, etnische afkomst, godsdienst, geloof, opinie, taal, handicap of gezondheidstoestand – beschouwen als een verrijking van onze werkomgeving. Discriminatie op de werkvloer is dus onder geen enkele voorwaarde toegestaan.

Persoonlijke verschillen/diversiteiten mogen geen belemmering vormen voor het aanstellen van een individu, noch een belemmering vormen voor de ontwikkeling van een individu of de vooruitgang binnen de organisatie. Ons doel is dat elke werknemer gelijkwaardig wordt behandeld, een veilige en productieve werkomgeving die zelfontplooiing bevordert en waarin iedereen vanzelfsprekend gelijkwaardig wordt behandeld. Wij zijn van mening dat diversiteit bijdragen levert tot de ontwikkeling van de organisatie.

Als werknemer van Åland Post, bent u één van de belangrijkste factoren om op succesvolle wijze onze doelstellingen te bereiken. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers tevreden zijn, en dat zij goed presteren op het werk. Een bijdrage leveren aan het welzijn van onze medewerkers zowel op het werk als buiten het werk is een belangrijke prioriteit voor Åland Post.