Den åländska särställningen | www.alandpost.com

Den åländska särställningen

Åland är en del av EU, men står utanför EU:s mervärdesskatteområde. Åland klassas därför som ett tredje land vid handeln med EU.

Ålands skatteundantag

Då Åland anslöt sig till EU år 1995 erhöll Åland genom förhandlingar en särställning för att trygga självstyrelsen och näringslivet. Särställningen berör bl.a. beskattningen: Åland stannade med stöd av anslutningsfördraget utanför EU:s mervärdesskatte- och accisdirektiv. Landskapet hör alltså till EU:s tullområde och tullunion men inte till dess skatteområde. Detta möjliggjorde bl.a. en fortsatt skattefri försäljning ombord på färjorna i trafik mellan Åland och ett annat EU-land.

Fördelar med momsfri handel

Tack vare skatteundantaget kan Åland Post erbjuda stora konkurrensfördelar för dig som e-handlare. Alla produkter under ett visst fastställt belopp, som packas och postas på Åland, blir momsfria. Det betyder att du kan sänka priset på din vara till slutkunden samtidigt som du ökar din egen marginal.