Speditionsavgifter | www.alandpost.com

Speditionsavgifter

Följande speditionsavgifter gäller för våra tjänster. Vi hjälper dig med import, transitering och export:

Import

Tjänst Avgift exkl. moms
Import - unionsgods samt EFTA-land 25,00 €
Importavgift - tredjeland 40,00 €

Transitering

Tjänst Avgift exkl. moms
Transitering (transport med Åland Post) 25,00 €
Extern transitering 150,00 €

Export

Tjänst Avgift exkl. moms
Export - unionsgods samt EFTA-land 25,00 €
Export - tredjeland 40,00 €

Övriga avgiftsbelagda tjänster

Övriga tjänster Avgift exkl. moms
Dokumentförfrågan 5,00 €
Påminnelser 5,00 €
Timtaxa 40,00 €

Frågor?

För mer information om förtullning, kontakta oss på telefonnummer +358 18 636 727

Patrick Hildén
Customs Broker
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com
Carola Finnäs
Customs Broker
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com