E-handel i Beneluxländerna | www.alandpost.com

E-handel i Beneluxländerna

Benelux är en mogen e-handelsmarknad med ett stort antal internetvana konsumenter på en relativt liten geografisk yta. Genom aktiv bearbetning på sälj- och marknadsföringssidan samt strategiska partnerskap har Åland Post på senare tid skaffat sig en position i Benelux bland 3PL-spelarna. Vi delar gärna med oss av vår kunskap om denna intressanta och köpstarka marknad.

Nederländerna erbjuder världens bästa förutsättningar för att bedriva e-handel. Detta var slutsatsen av FN:s B2C E-commerce Index 2018.  Av de drygt 17 miljoner invånarna handlar 84% över 15 år på nätet. År 2018 handlade holländarna för totalt omkring 23,6 miljarder euro på nätet, en ökning med över tio procent jämfört med året innan. Främst handlade det om produkter i segmenten hus & trädgård, mode och hemelektronik.

Viktigt att komma ihåg är att Amazon (ännu) inte har etablerat sig på den holländska e-handelsmarknaden. Viss försäljning sker via den tyska sajten amazon.de men det har inte skett en officiell etablering. Den främsta anledningen till detta är den lokala e-handelsplattformen bol.coms starka position. Belgien, i stora drag indelat i en nederländskspråkig del (Flandern) och en franskspråkig del (Vallonien), saknar en egen stor e-handelsplattform. Belgarna handlar främst hos grannarna i norr (bol.com) och via franska amazon.fr. 

Mycket tack vare den relativt lilla ytan samt en mycket välutvecklad infrastruktur är ”next day delivery” standard i Beneluxländerna. Många diskussioner och experiment handlar om hållbara, miljövänliga leveranssätt, där inte minst leveranser med cykel spelar en betydande roll. Att betala extra för snabbhet, hållbarhet eller miljövänliga alternativ är dock inget som tilltalar den genomsnittliga konsumenten i Beneluxländerna. För att handla på nätet ska enligt konsumenterna, förutom att vara smidigt, främst vara billigt!