Finansiella rapporter | www.alandpost.com
Åland Post finansiell rapport

Finansiella rapporter

Flerårsöversikt 2021 2020  2019  2018 2017
Omsättning 32 914 35 501 36 268 36 946 37 751
Rörelsevinst inkl. nedskrivning -814 -7 003 913 1 438 1 350
Rörelsevinstmarginal -2,5 % -19,7 % 2,5 % 3,9 % 3,6 %
Finansiella poster -25 -31 -42 -218 -48
Vinst före bokslutsdisp.

och skatt
-839 -7 034 871 1 219 1 302
Vinstmarginal -2,5 % -19,8 % 2,4 % 3,3 % 3,4 %
           
Avkastning på eget kapital -3,7 % -26,6 % 2,7 % 3,9 % 4,2 %
Avkastning på investerat kapital -2,9 % -20,8 % 2,4 % 3,7 % 3,4 %
Soliditet 67,3 % 65,7 % 68,0 % 66,0 % 62,3 %
           
Verksamhetens kassaflöde 735 3 636 3 312 3 409 3 845
Investeringar 591 1 320 1 986 1 135 766
Betald dividend - 500 500 500 1 000
Årsarbeten i medeltal 195 199 201 208 221