Finansiella rapporter | www.alandpost.com

Finansiella rapporter

Flerårsöversikt 2018 2017 2016 2015 2014

Omsättning

37 443

38 198

40 030

41 772

45 373

Rörelsevinst

1 438

1 350

1  634

1 818

2 567

Rörelsevinstmarginal

3,8 %

3,5 %

4,1 %

4,4%

5,7%

Finansiella poster

-218

-48

-60

-58

-98

Vinst före bokslutsdisp och skatt

1 219

1 302

1 574

1 760

2 468

Vinstmarginal

3,3 %

3,4 %

3,9 %

4,2%

5,4%

 

 

 

 

 

 

Avkastning på eget kapital

3,9 %

4,2 %

5,3 %

5,2%

7,7%

Avkastning på investerat kapital

3,7 %

3,4 %

4,2 %

5,2%

7,7%

Soliditet

66 %

62,3 %

58,6 %

64,0%

69,6%

 

 

 

 

 

 

Verksamhetes kassaflöde

3 409

3 845

2 937

3 683

3 683

Investeringar

1 135

766

5 289

6 995

1 223

Betald dividend

500

1 000

1 000

1 000

1 000

Årsarbeten i medeltal

208

221

221

215

201