Åland Posts miljöprogram och miljömål 2018-2020 | www.alandpost.com
Åland Posts miljöprogram och miljömål

Åland Posts miljöprogram och miljömål 2018-2020

Åland Posts långsiktiga övergripande miljömål ingår i miljöpolicyn. De har spjälkats upp i detaljerade mål i Postens miljöprogram, som utgör ett viktigt styrdokument i arbetet med att kontinuerligt minska miljöpåverkan. Miljöprogrammet omfattar även åtgärder och tidtabell. Miljöprogrammet gäller i tre år (2018-2020) och uppdaterats och utvärderas årligen vid ledningens genomgång.

Övergripande miljömål

Delmål

Åtgärder

Tidtabell

Status

Vårt avfall ska processas på bästa möjliga sätt

Förbättra och förkorta värdekedjan för dagens kartonghantering

Utreda vilka andra hanteringsåtgärder vi har i närområdet gällande kartonghantering

1.5.2018

pausat

Daglig verksamhet ska vara så energieffektiv som möjligt

Minska antalet timmar belysningen är påslagen utan att personal är närvarande

Byta till rörelsevakter, automatisera och effektivisera toaletter, entreér och utebelysning

mars 2018

utfört

Stor miljökunskap bland personal

All personal ska veta allt om vår kärlsortering i terminalen

Utbildning via filmer, bättre märkningar på kärl och muntliga utbildningar

augusti 2018

utfört september 2018

Miljöanpassa inköp

Tillämpa den allmänna kravställningen på våra tre största leverantörer

Kontakta leverantörerna för att se om de uppfyller kraven

2018

utfört våren 2018

Minska koldioxidutsläpp från transporterna/försändelse

Optimera alla avgående frakter

Se över fyllnadsgraden i lastbärarna

Löpande 2017-2020

pågår

Minska bränsleförukning och CO2-utsläpp

Minska den relativa bränsleförbrukningen med 3% under 2020

Nytt Fleet Management System

2018-2019

pågår

Handlingsplan för nödlägen

Samtliga chaufförerna går ADR-kurs / Checklista till fordonen

Utbildning

Löpande

utfört för 2018

Modern fordonsflotta

Samtliga EURO-3 skall vara utbytta 2018

Inköp

Löpande

utfört

Miljöanpassa inköp

Årligen se över frim.upplagor och samlarprod. Jämföra år från år hur mycket som förstörs efter att försäljningstiden har gått ut.

Optimera mängderna

Löpande

350 000 färre upplagor för 2019

Minska utskrifter

Digital redovisning istället för att spara i pappersformat i 10 år. Minskar pappersanvändning och hyllmeter.

Nytt kundsystem (Navision)

2018 i bruk sedan årskiftet 2017/2018

Öka antalet kunder som använder tjänster som minskar transporter

Öka antalet användare av tjänsten "Egen utlämningsplats" med 20 % per år

Marknadsföra "Min sida"

Löpande

+ 18% under 2018

Öka antalet hushåll som har tillgång till serviceboxar med 25 % per år

Utöka samarbetet med fastighetsbolag och installera fler serviceboxar

Löpande pågår

Minska CO2-utsläpp (g/km) 

Reducera utdelningsbilarnas CO2-utsläpp (g/km) med 20 % 

Ersätta minst 2 bilar med elfordon

2020

ett elfordon inköpt