Vi lever mitt i Norden | www.alandpost.com

Vi lever mitt i Norden

Åland är ett självstyrt, demilitariserat och svenskspråkigt landskap i Finland. Tack vare sitt geografiska läge är Åland en viktig knutpunkt i Östersjöregionen. Öriket ligger mitt mellan Sverige och Finland med täta förbindelser till hela området.

Öriket Åland

Ögruppen består av den största ön ”Fasta Åland” samt cirka 6 700 mindre öar som huvudsakligen breder ut sig österut. På Åland finns 16 kommuner och 30 000 invånare varav 11 000 i huvudstaden, Mariehamn.