Åland Postin työntekijät | www.alandpost.com
Åland Postin työntekijät

Åland Postin työntekijät

Åland Post kuuluu noin 150 työntekijällään Ahvenanmaan kymmenen suurimman maalla toimivan työnantajan joukkoon. Jotta yhtiö kehittyy ja selviytyy toiminnalle asetetuista erilaisista edellytyksistä, sen on voitava luottaa jokaiseen työntekijäänsä ja siihen, että jokainen vastaa omasta työsuorituksestaan. Työntekijöiden motivoimiseksi edistämme kaikkien työntekijöiden työniloa, hyvää terveyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Teemme jatkuvasti töitä kehittääksemme työpaikkaa ja ollaksemme houkutteleva työnantaja.

Åland Post pyrkii luomaan työpaikan, jossa esimerkiksi sukupuoleen, ikään, seksuaaliseen suuntautuneisuuteen, etniseen taustaan, uskontoon, elämänkatsomukseen, mielipiteisiin, kieleen, toimintarajoitteisuuteen tai terveydentilaan perustuvat työntekijöiden väliset erot nähdään työtä rikastuttavina ominaisuuksina. Siksi työpaikalla ei saa missään olosuhteissa esiintyä syrjintää. Erilaisuus ei saa myöskään muodostaa estettä yksilön palkkaamiselle, kehittymiselle tai etenemiselle organisaatiossa. Tavoitteemme on, että kaikki työntekijät tuntevat työskentelevänsä tasa-arvoisessa, turvallisessa, kehittävässä ja tuottavassa työympäristössä, jossa kaikkien työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu on itsestään selvää. Uskomme moninaisuuden olevan hyväksi organisaation kehitykselle.

Työntekijämme ovat yksi tärkeimmistä asioista, joiden avulla saavutamme toimintamme tavoitteet. Vaalimme työntekijöidemme viihtyvyyttä, jotta he tekevät hyvää työtä. Åland Postille on ensiarvoisen tärkeää, että se voi vaikuttaa työntekijöidensä hyvinvointiin sekä töissä että työn ulkopuolella.

Esimerkkejä toimistamme henkilöstön terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi

  • Åland Post kannustaa työntekijöitään kuntoilemaan ja huolehtimaan terveydestään vapaa-ajalla. Kaikki työntekijät saavat liikuntaedun tietyn summan arvosta vuosittain. Etua voi käyttää liikunta-, kulttuuri- ja hierontapalveluiden ostoon. Lisäksi postiterminaalissa on oma uusi kuntosali, jonne työntekijät ovat luonnollisesti tervetulleita.
  • Mielestämme yhteenkuuluvuuden tunne ja kaveruus ovat tärkeitä sekä osastojen sisällä että niiden välillä ja siksi järjestämme henkilöstölle vuosittain yhteisiä tapahtumia ja juhlia. Tämän lisäksi kaikkien osastojen on mahdollista järjestää omia tapahtumia. Näiden toimien avulla toivomme voivamme vahvistaa ryhmähenkeä ja yhteenkuuluvuutta.
  • Meillä on aktiivisesti toimiva työsuojelu, joka tekee vuosittain riskiarviointeja eri yksiköissä mahdollisten puutteiden havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. Työsuojelun tavoitteena on turvata terveellinen ja turvallinen työympäristö ja auttaa työntekijöitä säilyttämään työkykynsä.
  • Åland Post käyttää työterveyshuollossa ja sairaanhoidossa Medimarin ja Aavan palveluita. Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi työntekijöiden saatavilla on yleinen lääkärin hoito. Tähän sisältyvät myös kuntouttavat toimet vahinkotapauksissa.
  • Palkanmuodostus on yksilöllistä. Jokaisella työntekijällä on turvattu palkkataso, minkä lisäksi tulee vuosittainen palkantarkistus. Tähän sisältyy muun muassa nykyisen toimen työnarviointi, markkinavertailu, yksilöllinen kehityskeskustelu sekä palkan tarkistaminen suorituksen mukaan.
  • Åland Post subventoi lounasseteleitä työntekijöille. Seteleillä voi maksaa useissa ravintoloissa Maarianhaminassa sekä tietysti omassa ravintolassamme terminaalissa.
  • Käytössämme on jatkuva työntekijätutkimus, jonka avulla selvitetään henkilöstön näkemystä viihtyvyydestä, työstä ja työympäristöstä. Se on tärkeä työkalu, jonka avulla voimme asettaa tärkeysjärjestykseen ne toimet, joilla voimme parantaa työntekijöiden viihtyvyyttä. 
  •  Edellä mainittujen lisäksi meillä on vuosittain pienempiä tapahtumia yhteenkuuluvuuden ja työpaikan viihtyisyyden lisäämiseksi.

 

Marika Lindström
CHRO
+358 18 636 714
marika.lindstrom@alandpost.com