Ympäristö | www.alandpost.com

Ympäristö

Åland Post on usean vuoden ajan pyrkinyt aktiivisesti vähentämään ympäristökuormitustaan. Suurin haaste on vähentää kuljetusten ja suuren postiterminaalin hiilidioksidipäästöjä.

Vaihdamme jatkuvasti ajoneuvojamme ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin ja olemme monena vuonna onnistuneet vähentämään postiterminaalin energiankulutusta neliömetriä kohti laskettuna.

Yleisten ympäristöperiaatteiden lisäksi teemme konkreettista työtä toiminnalle asetettujen kokonaisvaltaisten ympäristötavoitteiden mukaisesti. Ne voidaan puolestaan jakaa jokaisen toimialan tai yksikön yksityiskohtaisiksi ympäristötavoitteiksi. 

Åland Postilla on ISO 14001:2015 -standardin mukainen ympäristösertifiointi.