Ympäristö | www.alandpost.com

Ympäristö

Åland Post on usean vuoden ajan pyrkinyt aktiivisesti vähentämään ympäristökuormitustaan. Suurin haaste on vähentää kuljetusten ja suuren postiterminaalin hiilidioksidipäästöjä. Tavoitteenamme on olla fossiiliton vuoteen 2035 mennessä.

Vaihdamme jatkuvasti ajoneuvojamme ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin ja olemme monena vuonna onnistuneet vähentämään postiterminaalin energiankulutusta neliömetriä kohti laskettuna.

Yleisten ympäristöperiaatteiden lisäksi teemme konkreettista työtä toiminnalle asetettujen kokonaisvaltaisten ympäristötavoitteiden mukaisesti. Ne voidaan puolestaan jakaa jokaisen toimialan tai yksikön yksityiskohtaisiksi ympäristötavoitteiksi.

Yleiset tavoitteet – Åland Post on fossiiliton vuoteen 2035 mennessä

Ilmastovaikutusten vähentämisen osatavoitteet vuosille 2022–2024

Jakelu

 • Vähennämme ajokilometrien määrää ja siten polttoaineenkulutusta.
 • Aloitamme sähköautojen ja/tai vetyautojen hankinnat.

Logistiikka

 • Pidämme polttoaineenkulutuksen pienenä taloudellisen ajotavan avulla.
 • Seuraamme markkinakehitystä (esim. sähkö- ja vetyautojen osalta).
 • Vierailemme valmistajien luona ja osallistumme messuille.

Jakelu, logistiikka ja Axla

 • Parannamme ajoneuvojemme täyttöastetta.
 • Optimoimme tavaramäärän kuormalavapaikka kohden.

Ilmastovaikutusten vähentämisen osatavoitteet vuosille 2025–2028

Jakelu

 • Jatkamme sähköautojen hankintaa.

Logistiikka

 • Aloitamme muilla kuin fossiilisilla polttoaineilla kulkevien (sähkö- tai vetykäyttöisten) kuorma-autojen hankinnan.

Åland Postin ympäristöohjelma 2021–2023

Mittaamme ja vähennämme

 • Omat liikennepäästöt.
 • Ostettujen kuljetusten päästöt.
 • Kulutustarvikkeet ja jäte.
 • Lentäen tehtävät liikematkat.
 • Lämmön- ja sähkönkulutus.

Toimimme ennakoivasti

 • Pyrimme saamaan voimaan postipalvelulain, jonka mukaan jakeluvaatimuksia voidaan mukauttaa kirjemäärien mukaan.
 • Pyydämme tavarantoimittajilta fossiilittomia ratkaisuja.
 • Lobbaamme poliittisesti ympäristövyöhykkeiden, fossiilittomiin polttoaineisiin siirtymisen verokannustinten, sähköautojen latausinfrastruktuurin ja vastaavien ratkaisujen puolesta.
 • Toimimme aktiivisesti vastuullisten suuryritysten verkostossa Ahvenanmaalla.

Lisäämme tietoisuutta ja sitoutuneisuutta

 • Viestimme fossiilittomiin kuljetuksiin siirtymisestä ajoneuvoissa ja verkossa.
 • Kehitämme vastuullisuusraportointia ja esittelemme raportin useita kertoja vuodessa.
 • Pidämme postitoimistojen ympäristötiedot ajan tasalla.
Johan Sundblom
CFO, responsible for society
+358 18 636 621
johan.sundblom@alandpost.com