Taloudelliset raportit | www.alandpost.com
Taloudellinen raportti

Taloudelliset raportit

Yhteenveto 2019 2018 2017 2016 2015
Liikevaihto 36 268 37 443 38 198 40 030 41 772
Liikevoitto 913 1 438 1 350 1 634 1 818
Liikevoittomarginaali 2,5 % 3,8 % 3,5% 4,1% 4,4%
Rahoituserät -42 -218 -48 -60 -58
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 871 1 219 1 302 1 574 1 760
Voittomarginaali 2,4 % 3,3 % 3,4% 3,9% 4,2%
           
Oma pääoman tuotto 2,7 % 3,9 % 4,2% 5,3% 5,2%
Sijoitetun pääoman tuotto 2,4 % 3,7 % 3,4 % 4,2% 5,2%
Omavaraisuus 68 % 66 % 62,3% 58,6% 64 %
           
Toiminnan kassavirta 3 312 3 409 3 845 2 937 3 683
Investoinnit 1 986 1 135 766 5 289 6 995
Maksettu osinko 500 500 1 000 1 000 1 000
Vuosityö keskimäärin 201 208 221 221 215