Taloudelliset raportit | www.alandpost.com

Taloudelliset raportit

Yhteenveto 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 38 198 40 030 41 772 45 373 41 338
Liikevoitto 1 350 1 634 1 818 2 567 2 124
Liikevoittomarginaali 3,5% 4,1% 4,4% 5,7% 5,1%
Rahoituserät -48 -60 -58 -98 -134
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 302 1 574 1 760 2 468 1 990
Voittomarginaali 3,4% 3,9% 4,2% 5,4% 4,8%
           
Oma pääoman tuotto 4,2% 5,3% 5,2% 7,7% 6,6%
Sijoitetun pääoman tuotto 3,4 % 4,2% 5,2% 7,7% 6,2%
Omavaraisuus 62,3% 58,6% 64,0% 69,6% 65,3%
           
Toiminnan kassavirta 3 845 2 937 3 683 3 683 3 773
Investoinnit 766 5 289 6 995 1 223 2 338
Maksettu osinko 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Vuosityö keskimäärin 221 221 215 201 202