Taloudelliset raportit | www.alandpost.com
Taloudellinen raportti

Taloudelliset raportit

Yhteenveto 2021 2020 2019 2018 2017
Liikevaihto 32 914 35 501 36 268 36 946 36 946
Liikevoitto mukaan ukien

arvonalentuminen
-814 -7 003 913 1 438 1 350
Liikevoittomarginaali -2,5 % -19,7 % 2,5 % 3,9 % 3,6 %
Rahoituserät -25 -31 -42 -218 -48
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

ja veroja
-839 -7 034 871 1 219 1 302
Voittomarginaali -2,5 % -19,8 % 2,4 % 3,3 % 3,4 %
           
Oma pääoman tuotto -3,7 % -26,6 % 2,7 % 3,9 % 4,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto -2,9 % -20,8 % 2,4 % 3,7 % 3,4 %
Omavaraisuus 67,3 % 65,7 % 68,0 % 66,0 % 62,3 %
           
Toiminnan kassavirta 735 3 636 3 312 3 409 3 845
Investoinnit 591 1 320 1 986 1 135 766
Maksettu osinko - 500 500 500 1 000
Vuosityö keskimäärin 195 199 201 208 221