Taloudelliset raportit | www.alandpost.com

Taloudelliset raportit

Yhteenveto 2018 2017 2016 2015 2014
Liikevaihto 37 443 38 198 40 030 41 772 45 373
Liikevoitto 1 438 1 350 1 634 1 818 2 567
Liikevoittomarginaali 3,8 % 3,5% 4,1% 4,4% 5,7%
Rahoituserät -218 -48 -60 -58 -98
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 219 1 302 1 574 1 760 2 468
Voittomarginaali 3,3 % 3,4% 3,9% 4,2% 5,4%
           
Oma pääoman tuotto 3,9 % 4,2% 5,3% 5,2% 7,7%
Sijoitetun pääoman tuotto 3,7 % 3,4 % 4,2% 5,2% 7,7%
Omavaraisuus 66,0 % 62,3% 58,6% 64,0% 69,6%
           
Toiminnan kassavirta 3 409 3 845 2 937 3 683 3 683
Investoinnit 1 135 766 5 289 6 995 1 223
Maksettu osinko 500 1 000 1 000 1 000 1 000
Vuosityö keskimäärin 208 221 221 215 201