Taloudelliset raportit | www.alandpost.com
Taloudellinen raportti

Taloudelliset raportit

Yhteenveto 2020 2019 2018 2017 2016
Liikevaihto

35 501

36 268 37 443 38 198 40 030

Liikevoitto mukaan

lukien arvonalentuminen

-7 003

913 1 438 1 350 1 634
Liikevoittomarginaali

-19,7 %

2,5 % 3,8 % 3,5% 4,1%
Rahoituserät

-31

-42 -218 -48 -60
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

ja veroja

-7 034

871 1 219 1 302 1 574
Voittomarginaali

-19,8 %

2,4 % 3,3 % 3,4% 3,9%
           
Oma pääoman tuotto

-26,6 %

2,7 % 3,9 % 4,2% 5,3%
Sijoitetun pääoman tuotto

-20,8 %

2,4 % 3,7 % 3,4 % 4,2%
Omavaraisuus

65,7 %

68 % 66 % 62,3% 58,6%
           
Toiminnan kassavirta

3 636

3 312 3 409 3 845 2 937
Investoinnit

1 320

1 986 1 135 766 5 289
Maksettu osinko 500 500 500 1 000 1 000
Vuosityö keskimäärin 199 201 208 221 221