Taloudelliset raportit | www.alandpost.com
Taloudellinen raportti

Taloudelliset raportit

Yhteenveto 2022 2021 2020 2019 2018
Liikevaihto 34 683 32 914 35 501 36 268 36 946
Liikevoitto mukaan ukien

arvonalentuminen
310 -814 -7 003 913 1 438
Liikevoittomarginaali 0,9 % -2,5 % -19,7 % 2,5 % 3,9 %
Rahoituserät -29 -25 -31 -42 -218
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

ja veroja
282 -839 -7 034 871 1 219
Voittomarginaali 0,8 % -2,5 % -19,8 % 2,4 % 3,3 %
           
Oma pääoman tuotto 1,2 % -3,7 % -26,6 % 2,7 % 3,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto 1,2 % -2,9 % -20,8 % 2,4 % 3,7 %
Omavaraisuus 65,7 % 67,3 % 65,7 % 68,0 % 66,0 %
           
Toiminnan kassavirta 330 735 3 636 3 312 3 409
Investoinnit 2 000 591 1 320 1 986 1 135
Maksettu osinko - - 500 500 500
Vuosityö keskimäärin 183 195 199 201 208