Vastuumme | www.alandpost.com

Vastuumme

Åland Postin vastuu kestävää kehitystä koskevissa kysymyksissä on keskeinen seikka yhtiön kehitykselle ja kyvylle luoda lisäarvoa asiakkaille ja ahvenanmaalaiselle yhteisölle.

Työn lähtökohtana on Brundtlandin komission alkuperäinen kestävän kehityksen määritelmä, joka kuuluu näin:

Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.

Åland Post jakaa kestävyystyön kolmeen pääalueeseen, jotka ovat ympäristö, työntekijät ja yhteiskunta.

Marika Lindström
CHRO
+358 18 636 714
marika.lindstrom@alandpost.com
Johan Sundblom
CFO, responsible for society
+358 18 636 621
johan.sundblom@alandpost.com