Yhtiön hallinnointi | www.alandpost.com

Yhtiön hallinnointi

Åland Post Ab:n omistaa Ahvenanmaan maakuntahallitus

Omistajaohjaus esitellään asiakirjassa Ägarpolicy och riktlinjer för landskapsägda bolag (maakuntahallituksen omistamien yhtiöiden omistajapolitiikka ja periaatteet).

Yhtiö harjoittaa postitoimintaa ja siihen liittyvää toimintaa yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Toiminnan tavoitteena on tuottaa voittoa osakkeenomistajalle osakeyhtiölain mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab vastuullisena tilintarkastajanaan David Mattsson.