Vårt ansvar | www.alandpost.com
Soluppgång över taket på Sviby postterminal

Vårt ansvar

Åland Posts ansvar för hållbarhetsfrågor är centralt för bolagets utveckling och fortsatta förmåga att skapa värde för kunderna och det åländska samhället.

Arbetet utgår från Brundtland kommissionens ursprungliga definition av hållbar utveckling som lyder: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". 

Åland Post delar in hållbarhetsarbetet i huvudområdena miljö, medarbetare och samhälle.

Marika Lindström
CHRO
+358 18 636 714
marika.lindstrom@alandpost.com
Johan Sundblom
CFO, responsible for society
+358 18 636 621
johan.sundblom@alandpost.com