Miljö | www.alandpost.com

Miljö

Åland Post har under många år jobbat aktivt för att minska belastningen på miljön. Den stora utmaningen handlar om att minska koldioxidutsläppen från transporterna och vår stora postterminal.

Vi byter kontinuerligt ut våra fordon mot miljövänligare alternativ och har under flera år lyckats minska energiåtgången i postterminalen räknat per kvadratmeter.

Utöver en allmän miljöpolicy arbetar vi konkret efter ett antal övergripande miljömål för verksamheten. Dessa kan i sin tur brytas ner i detaljerade miljömål för varje affärsområde eller enhet. 

Åland Post är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015-standard.