Miljö | www.alandpost.com

Miljö

Åland Post har under många år jobbat aktivt för att minska belastningen på miljön. Den stora utmaningen handlar om att minska koldioxidutsläppen från transporterna och vår stora postterminal. Vårt mål är att vara fossilfria år 2035.

Vi byter kontinuerligt ut våra fordon mot miljövänligare alternativ och har under flera år lyckats minska energiåtgången i postterminalen räknat per kvadratmeter.

Utöver en allmän miljöpolicy arbetar vi konkret efter ett antal övergripande miljömål för verksamheten. Dessa kan i sin tur brytas ner i detaljerade miljömål för varje affärsområde eller enhet.

Övergripande mål – vara fossilfria senast 2035

Delmål 2022-2024 för att minska klimatpåverkan

Utdelning

 • Minska antal körda kilometer och därmed bränsleförbrukning.
 • Påbörja inköp av elfordon och/eller vätgasbilar.

Logistik

 • Hålla bränsleförbrukning på låg nivå med Ecodriving.
 • Bevaka utvecklingen på marknaden (bl.a. el- och vätgasbilar).
 • Besöka tillverkare, delta på mässor.

Utdelning, Logistik och Axla

 • Öka fyllnadsgrad per fordon.
 • Optimera mängden gods per pallplats.

Delmål 2025-2028 för att minska klimatpåverkan

Utdelning

 • Fortsätta inköp av elfordon.

Logistik

 • Påbörja inköp av lastbilar som inte drivs på fossilt bränsle (el eller vätgas).

Åland Posts miljöprogram 2021-2023

Mät och minska

 • Egna trafikens utsläpp
 • Inköpta transporternas utsläpp
 • Förbrukningsvaror och avfall
 • Tjänsteresor med flyg
 • Förbrukning av värme och el

Var proaktiv

 • Verka för en posttjänstlag där utdelningskraven anpassas efter brevvolymer.
 • Efterfråga fossilfria lösningar från leverantörer.
 • Lobba politiskt för miljözoner, skatteincitament för övergång till fossilfria bränslen, infrastruktur för laddning av fordon och dylikt.
 • Var aktiva inom nätverket hållbara storföretag på Åland.

Öka kännedom och engagemang

 • Synliggör vägen mot fossilfria transporter på fordon och på webben.
 • Utveckla vår hållbarhetsredovisning och presentera den flera gånger per år.
 • Ha aktuell miljöinformation på postkontor.
Johan Sundblom
CFO, responsible for society
+358 18 636 621
johan.sundblom@alandpost.com