Förtullningsavgifter | www.alandpost.com

Förtullningsavgifter

Följande förtullningsavgifter gäller för våra tjänster. Vi hjälper dig med import, export och transitering. Tillsvidare uppbär vi ingen skild avgift för förenklade deklarationer till Tullen.

Försändelser från/till fastlandet för privatpersoner

Avgifter från 31 maj 2021

Tjänst Avgift exkl. moms
Skattegränsdeklaration 13 €

Försändelser från/till fastlandet

Avgifter från 13 september 2021

Tjänst Avgift exkl. moms
Skattegränsdeklaration 5 €

Momsregistrerade importörer behöver inte lämna elektronisk skattegränsdeklaration före 1 september 2021.

EU-import & EU-export

Tjänst Avgift exkl. moms
1–5 varuposter 26 €
6–10 varuposter 34 €
11–15 varuposter 42 €
Maxpris 50 €

Tredjelandsimport & tredjelandsexport

Tjänst Avgift exkl. moms
1–5 varuposter 41 €
6–10 varuposter 51 €
11–15 varuposter 61 €
Maxpris 71 €

Ett tillägg om 2 % av det momsbelopp som överstiger 170 €  tillkommer för privatpersoner och icke-momsregistrerade företag, när Åland Post uppbär och erlägger importmomsen till Tullen.

Transitering

Tjänst Avgift exkl. moms
Transitering (transport med Åland Post) 26 €
Extern transitering 150 €
Svensk import (VL Cargo) 75 €

Övriga avgiftsbelagda tjänster

Övriga tjänster Avgift exkl. moms
Dokumentförfrågan 5 €
Påminnelse 5 €
Manuell hantering 15 €
Timtaxa 50 €

Frågor?

För mer information om förtullning, kontakta oss på tel: +358-18 636 727 eller mejla oss på spedition@alandpost.com

Camilla Mattsson
Customs Broker
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com
Carola Finnäs
Customs Broker
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com
Inger Lindblad
Inger Lindblad
Customs Broker, assistant
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com
Jeanette Engstrom
Customs Broker
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com
Patrick Hildén
Customs Broker
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com