Stycke- och partigods, hellaster | www.alandpost.com

Stycke- och partigods, hellaster

Vi hanterar allt från enstaka leveranser till mer omfattande logistiklösningar i Norden och vidare ut i världen via vårt partnernätverk av etablerade transportbolag.

Styckegods

  • När du vill skicka enstaka pallar eller en kombination av paket och pallar.

Partigods

  • När du vill skicka delpartier eller hellaster.
  • Leveranser över 2500 kg som kan hanteras med normala transportenheter och -hjälpmedel