Samhälle | www.alandpost.com
Åland Post huvudkontor

Samhälle

Åland Post erbjuder sedan nästan 400 år tillbaka regelbundna transporter till och från Åland. Än idag har vi samhällsuppdraget att leverera postförsändelser till alla hushåll och företag fem dagar i veckan.

Dessa logistikuppdrag utgör viktiga samhällsfunktioner för både privatpersoner och näringsliv och vi har ett stort ansvar att sköta uppdragen med hög kvalitet.

Åland Post gör långsiktiga investeringar för att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt som ger fortsatt god avkastning till vårt samhälle i form av dividender, skatter och arbetsplatser. Åland Post har sedan år 2009 årligen delat ut en miljon euro till landskapsregeringen.

Posten delar även ut pengar i form av sponsring och julmärkesmedel.

Johan Sundblom
CFO, responsible for environment and society
+358 18 636 621
johan.sundblom@alandpost.com