Våra terminaler | www.alandpost.com

Våra terminaler

Vi använder oss av följande terminaler:

Åland

Åland Post Ab
Flygfältsvägen 10
22100 Mariehamn

Finland

Åland Post Ab
Järnverksgatan 3
20200 Åbo

Sverige

Best Transport c/o Åland Post Ab
Finspångsgatan 31
163 53 Spånga