Med Åland Post är förtullningen enkel | www.alandpost.com

Med Åland Post är förtullningen enkel

Varor som anländer till Åland från utlandet ska förtullas. Låt Åland Post sköta dina förtullningsärenden, det är enkelt och smidigt. Lämna ditt förtullningsunderlag till oss och vi sköter uppdraget åt dig.

Så här går importförtullningen till när du låter Åland Post sköta dina förtullningsärenden:

  • Förtullningen sköts elektroniskt genast då försändelsen anländer.
  • När förtullningen är klar får du antingen meddelande om leveransens ankomst eller så levereras godset till din adress.
  • Om du är ett momsregistrerat företag får du förtullningsbeslutet från Åland Post och redovisar din moms på eget initiativ till ditt skattekonto. Övriga avgifter betalas till Åland Post. Åland Post erbjuder en förtullningstjänst i vår Kundportal där ni kan se detaljerad information samt Tullens beslut för alla förtullningar som Åland Post gjort. Läs mer om vår förtullningstjänst här.
  • Om du är ett icke-momsregistrerat företag eller privatperson kommer det en faktura från Åland Post på moms och övriga avgifter som du betalar till oss.

Tänk på att:

  • Bifoga en momsfri faktura när det gäller leveranser till och från Åland.
  • En faktura ska alltid bifogas med försändelsen för snabbaste leverans. Anledningen till detta är skatteundantaget som Åland har mot övriga EU.
  • Handelsfaktura eller proformafaktura? Här nedanför hittar du instruktioner om vilken faktura som behövs vid vilket tillfälle. Du hittar även instruktioner hur du fyller i respektive fakturor, samt längst ner på sidan mallar att ladda ner.

Viktigt att bifoga faktura med dina försändelser

Om faktura saknas fördröjs försändelsen vid ankomsten till mottagarlandet eftersom förtullningen tar längre tid.

Handelsfaktura

Bifogas när försändelsen sänds i handelssyfte, det vill säga när det gäller en vara till försäljning.

Här hittar du pdf-mall med instruktioner (se sid 2) hur du skriver en handelsfaktura. 

Proformafaktura

Bifogas med försändelsen när mottagaren inte behöver betala för varan. Ange även varför varan är kostnadsfri (t.ex. gåva, varuprov, dokument) samt varans nominella värde.

Här hittar du pdf-mall med instruktioner (se sidan 2) hur du skriver en proformafaktura. Obs! Proforman måste fyllas i elektroniskt och printas. Handskrivet dokument godkänns inte. Efter att proforman fyllts i elektroniskt och printats ska den signeras för hand (underskrift, skriven med penna) innan inlämning. 

Vill du veta mer?

Kontakta vår förtullningsavdelning på tel: +358-18 636 727 om du vill veta mer om förtullning.

För specifika frågor gällande förtullning på leveranser till och från Åland, kontakta Tullmyndigheten.

Camilla Mattsson
Customs Broker
+358 18 636 727
camilla.mattsson@alandpost.com
Carola Finnäs
Customs Broker
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com
Inger Lindblad
Inger Lindblad
Customs Broker, assistant
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com
Jeanette Engstrom
Customs Broker
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com
Patrick Hildén
Customs Broker
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com