Farligt gods | www.alandpost.com

Farligt gods

Under åren har vi framgångsrikt genomfört hundratals frakter av farligt gods. Vårt system för hantering av farligt gods är väl testat och tillförlitligt

Med farligt gods avses allt som kan skada levande varelser, miljön eller annat gods vid felhantering under transporten. Till exempel giftiga, frätande eller explosiva ämnen. Givetvis har vår personal genomgått specialutbildning i hantering av farligt gods.

Har du specialprodukter som kräver känslig hantering?

Kontakta oss direkt på tel: +358 18 636 725