Organisation | www.alandpost.com
Åland Post flagga

Organisation

Åland Post driver affärer genom långsiktiga kundrelationer och delar verksamheten i tre affärsområden för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar till våra olika kunder.

Affärsområdena är Pack & Distribution, Posttjänster samt Logistik. Samtliga affärsområden är vinstdrivande och bidrar till företagets framgång.

Utöver affärsområdena har Åland Post även fem centrala stabsfunktioner: Ekonomi, Kommunikation, Personal, IT och Fastighet. Som verkställande direktör för Åland Post fungerar Henrik Lundberg.

Organisation & ledningsgrupp

Åland Posts ledningsgrupp. Övre raden från vänster: Henrik Lundberg (vd), Mats Polviander (Pack & Distribution), Eivor Granberg (Posttjänster), Kristian Kojola (Logistik), Nedre raden från vänster: Johan Sundblom (Ekonomi), Oscar Henriksson (IT) och Marika Lindström (HR).

Styrelse

Åland Posts styrelse. Från vänster: Dan E Eriksson (styrelsens ordförande), Daniela Johansson (styrelsens viceordförande), Edgar Vickström, Jessica Sundqvist och Joakim Blom.