Organisation | www.alandpost.com

Organisation

Åland Post driver affärer genom långsiktiga kundrelationer och delar verksamheten i tre affärsområden för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar till våra olika kunder.

Affärsområdena är Pack & Distribution, Posttjänster samt Logistik. Samtliga affärsområden är vinstdrivande och bidrar till företagets framgång.

Utöver affärsområdena har Åland Post även fem centrala stabsfunktioner: Ekonomi, Personal, Kommunikation, IT och Fastighet. Som verkställande direktör för Åland Post fungerar Henrik Lundberg.

Styrelse

Åland Posts styrelse består för närvarande av ordförande Nils Lampi, vice ordförande Robert Lindfors, medlemmarna Agneta Erlandsson-Björklund, Lotta Berner-Sjölund, Johanna Backholm, Daniela Johansson och Boris Ekman. Som styrelsens sekreterare fungerar vd Henrik Lundberg.