Organisation | www.alandpost.com
Åland Post flagga

Organisation

Åland Post driver affärer genom långsiktiga kundrelationer och verksamheten består av affärsområdena Logistik och Posttjänster, samt Axla Logistics.

Utöver affärsområdena och Axla Logistics har Åland Post även fem centrala stabsfunktioner: Ekonomi, Kommunikation, Personal, IT och Fastighet. Henrik Lundberg är verkställande direktör för Åland Post.

Organisation & ledningsgrupp

Åland Posts ledningsgrupp. Övre raden från vänster: Henrik Lundberg (vd), Eivor Granberg (Posttjänster), Kristian Kojola (Logistik). Nedre raden från vänster: Johan Sundblom (Ekonomi), Oscar Henriksson (IT) och Marika Lindström (HR).

Styrelse

Åland Posts styrelse. Från vänster: Dan E Eriksson (styrelsens ordförande), Daniela Johansson (styrelsens viceordförande), Edgar Vickström, Jessica Sundqvist och Joakim Blom.