Organisation | www.alandpost.com

Organisation

Åland Post driver affärer genom långsiktiga kundrelationer och delar verksamheten i tre affärsområden för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar till våra olika kunder.

Affärsområdena är Pack & Distribution, Posttjänster samt Logistik. Samtliga affärsområden är vinstdrivande och bidrar till företagets framgång.

Utöver affärsområdena har Åland Post även fem centrala stabsfunktioner: Ekonomi, HR, Kommunikation, IT och Fastighet. Som verkställande direktör för Åland Post fungerar Henrik Lundberg.

Organisation & ledningsgrupp

Åland Posts ledningsgrupp: Henrik Lundberg (vd), Josephine Thörnroos (Compliance), Johan Sundblom (Ekonomi & Kommunikation), Dan Johansson (Logistik), Mats Polviander (Pack & Distribution), Marika Lindström (HR), Oscar Henriksson (IT), Eivor Granberg (Posttjänster).  

Styrelse

Åland Posts styrelse: Nils Lampi (styrelsens ordförande), Johanna Backholm, Robert Lindfors (styrelsens viceordförande), Lotta Berner Sjölund, Daniela Johansson, Johanna Backholm, Boris Ekman, Agneta Erlandsson-Björklund, Henrik Lundberg (vd & styrelsens sekreterare).