Organisation | www.alandpost.com
Åland Post flagga

Organisation

Åland Post driver affärer genom långsiktiga kundrelationer och verksamheten består av affärsområdena logistik och posttjänster, samt Axla Logistics.

Utöver affärsområdena och Axla Logistics har Åland Post även fem centrala stabsfunktioner: Ekonomi, kommunikation, personal, IT och fastighet.

Organisation & ledningsgrupp

Åland Posts ledningsgrupp. Övre raden från vänster: Johan Sundblom (vd), Eivor Granberg (posttjänster), Kristian Kojola (logistik), Jari Hyle (affärsområdeschef Axla).

Nedre raden från vänster: Oscar Henriksson (IT), Björn Tennström (Print och Distribution), Marika Lindström (HR) och Tommi Jokitalo (ekonomi).

Styrelse

Åland Posts styrelse. Roger Nordlund (styrelsens ordförande), Tanja Sabel, Jim Bergbo, Terese Åsgårdoch Joakim Blom.