Du säljer. Vi lagerhåller, packar och levererar. | www.alandpost.com
Om Axla Logistics

Du säljer. Vi lagerhåller, packar och levererar.

Axla är din effektiva partner inom e-handelslogistik. Vi erbjuder smarta 3PL e-handelslösningar för orderbehandling, lagerhållning och distribution. Med över 20 års erfarenhet inom e-handelslogistik kan vi säkerställa korta ledtider oavsett vad du säljer online.

Vi erbjuder:

  • Heltäckande logistiklösningar inklusive lagerhållning, packning, distribution och returhantering.
  • Ett modernt och storskaligt system för hela lagerhanteringen med realtidsinformation om försäljning och distribution.
  • Attraktiva upplägg för lågvärdesprodukter. 0 % moms för köp under 22 euro.

När du väljer Axla Logistics får du:

  • Bättre marginaler och lägre priser.
  • Snabba och tillförlitliga transportnätverk, vilket betyder snabba leveranstider för dig och dina kunder.
  • Packningsmaskiner och egentutvecklat lagersystem, för att kunna erbjuda de mest effektiva tjänsterna och priserna.
  • Tillgång till vår kundportal, ett smidigt online-verktyg som hjälper dig att hålla koll på statistik, fakturor, tracking, orderuppföljning samt annan relevant information.

Smidighet och engagemang

När du samarbetar med oss får du en partner som är lika engagerad i din e-handel som du. Vårt anseende är beroende av din framgång. Låt oss sköta din orderhantering och istället kan du lägga din värdefulla tid på försäljning och affärsutveckling.

Axla är sedan 2019 Åland Posts varumärke för e-handelslogistik. Läs mer på Axlas hemsida: www.axla-logistics.com