Reklamationer | www.alandpost.com

Reklamationer

Läs gärna följande råd innan du gör en reklamation

  • Kontrollera noga kolliantalet mot transportdokumentet
  • Kontrollera emballagets skick
  • Notera på transportdokumentet om gods saknas eller om emballaget eller godset är skadat

När du gör dina noteringar är det viktigt att de hamnar på kvittensdelen, det vill säga den del på vilken du bekräftar/signerar att du mottagit godset och som chauffören behåller. Beskriv vad du ser och vad som är skadat. Ta gärna kort på skadorna. Om skadan är synlig och inte noterad på transportdokumentet är det senare mycket svårt för dig att få skadan godkänd hos ditt försäkringsbolag.

Kontakta oss samt ditt försäkringsbolag

Försäkringsbolaget måste också få möjlighet att besiktiga godset. Ta genast kontakt med Åland Post samt ditt försäkringsbolag, om du har separat varuförsäkring, innan godset på något vis åtgärdas. Helst samma dag, dock senast 7 dagar efter att godset mottagits.

Kom ihåg att om Åland Post ersätter godset innebär det att vi eller försäkringsbolaget samtidigt blir ägare av det ersatta godset.