Förtullningstjänster i vår Kundportal | www.alandpost.com

Förtullningstjänster i vår Kundportal

I Åland Posts kundportal finns två tjänster som kan hjälpa dig med din interna uppföljning av ankommande försändelser och förtullningen av dessa samt förse dig med underlag för redovisningen av importmoms. Tjänsterna i Kundportalen är gratis och erbjuds våra registrerade företagskunder.

Har du redan ett konto?

Om du redan är en registrerad företagskund och använder andra tjänster i vår Kundportal kontaktar du redovisning@alandpost.com med information om vilket företag du representerar, så kopplar vi på de tjänster du behöver.

Har du inget konto?

Har du inte använt Kundportalen tidigare kan du som ny användare registrera dig här.

Tjänsten Ankommande försändelser

Vår nya kundportalstjänst Ankommande försändelser är för tillfället under utveckling. När den tas i bruk, kommer du där få en översikt över alla ankommande och ankomna försändelser och deras förtullningsstatus. Där har du som importör också möjlighet att kontrollera uppgifterna för de förenklade och slutliga deklarationerna, för att du ska kunna uppfylla din skyldighet att säkerställa att uppgifterna är korrekta. Där kan du ge Åland Post förtullningsuppdrag för enskilda försändelser och ladda upp de nödvändiga underlagen. Du väljer själv vilket dokument som ska bifogas till den slutliga skattegränsdeklarationen för inrikesförsändelser, då bara du som importör kan avgöra vilket dokument som uppfyller Tullens och Skatteförvaltningens krav på att det ska gå att koppla till en affärshändelse i din bokföring. Detta är viktigt med tanke på att skattegränsdeklarationen är en förutsättning för avdrag av importmoms.

Ankommande försändelser underlättar din interna uppföljning och spårning mellan leverans, förtullning och bokföring genom att du bland annat kan ta ut rapporter över ankomna försändelser under en tidsperiod och ange dina egna interna referenser.

När tjänsten Ankommande försändelser tas i bruk kommer alla kunder som har tjänsten Förtullning även få den nya tjänsten ansluten till sitt konto automatiskt utan att behöva kontakta oss

Tjänsten Förtullning

I vår förtullningstjänst kan du enkelt få tillgång till förtullningsbesluten för och information om de deklarationer som Åland Post har lämnat in för din räkning.

Från och med den 1.1.2018 ska momsregistrerade företag deklarera importmoms till Skatteförvaltningen. Till följd av detta innehåller Tullens beslut inte längre någon skattegrund fördelat på olika momssatser, vilket behövs som underlag för momsdeklarationen. Vår förtullningstjänst erbjuder en Export-funktion, där förtullningsinformation med skattegrunder för en viss period kan exporteras i en rapport, som kan användas som stöd vid momsdeklareringen.

Birger Franzén
Teamleader
+35818636737
spedition@alandpost.com
Inger Lindblad
Inger Lindblad
Customs Broker, assistant
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com
Jeanette Engstrom
Customs Broker
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com
Foto på Pia Isaksson
Pia Isaksson
Customs Broker
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com