Ny vd och nya medarbetare i Postens ledningsgrupp | www.alandpost.com

Ny vd och nya medarbetare i Postens ledningsgrupp

Åland Posts vd Johan Sundblom

Johan Sundblom har utsetts till ny verkställande direktör för Åland Post Ab. Johan har sedan 2011 varit bolagets ekonomichef och ställföreträdande vd sedan 2015.

– Åland Post är ett företag med mycket lojal och kompetent personal. Johan Sundblom har gedigen erfarenhet av företagets verksamheter och har genom sin centrala position under lång tid varit med i Åland Posts ledning. Han har ett upparbetat förtroende, både internt bland personalen och externt bland företagets kunder. Under den svåra period som Åland Post genomgick under hösten har Johan på ett ansvarsfullt, engagerat och affärsmässigt sätt lett Åland Post och därigenom också visat sin förmåga att leda företaget in i framtiden. Med Johan som ordinarie vd, en nyformad ledningsgrupp och med sin kunniga personal, står Åland Post återigen bra organiserat och stabilt somföretag, säger styrelsens ordförande Roger Nordlund.I början av januari rekryterades Jari Hyle till affärsområdeschef för Axla i Vanda. Tommi Jokitalo efterträder Johan som ekonomichef och Björn Tennström är affärsområdeschef för det nya affärsområdet Print & Distribution.– Vi har jobbat intensivt med att stärka vårt samarbete och tydliggöra nya mål för hela företaget. Våra nyrekryteringar tillför den energi och kunskap som behövs.

Vi är på rätt väg och jag ser fram emot att fortsätta utveckla våra affärsområden tillsammans med alla våra medarbetare som visat stort engagemang och stöd, säger Johan Sundblom.Läs pressmeddelandet i sin helhet här