Päivis processer skapar trygghet för kunderna | www.alandpost.com

Päivis processer skapar trygghet för kunderna

Päivi Josefsson arbetar som controller på Åland Post. Hennes roll är att se till att kundernas och säljarnas önskemål går att genomföra, men också att säkerställa att det vi tar betalt för är de uppgifter vi har utfört.

Hon kontrollerar, systematiserar och gör detektivarbete vid eventuella fel som uppstått. Det gör att våra kunder kan känna sig trygga med att om ett fel skulle smyga sig in i faktureringsunderlaget så kommer det med största sannolikhet att märkas hos Päivi.

Varje månad går Päivi igenom leverantörsfakturor och kontrollerar att underlaget stämmer.
Eftersom Päivi själv, i nära samarbete med vår IT-avdelning, säljare, produktion och ekonomiavdelning, har varit delaktig i arbetet med systematiseringen av våra processer kan hon snabbt upptäcka avvikelser – en trygghet både för kunden och för Åland Post.

”En stor fördel som Åland Post har, är att vi har kunskapen inom företaget att bygga och systematisera våra egna processer ”, säger Päivi.

En del av arbetet är rutinarbete för Päivi, men hennes jobb blir som mest intressant när hon får nya frågeställningar och uppdrag att lösa.

”Vårt företag är i ständig förändring, så det är av yttersta vikt att vi klarar av att förändra våra rutiner utan att det för den skull leder till oreda. Det är också en del av mitt jobb att tolka informationen, se över statistiken och få en helhetsbild av verksamheten” berättar Päivi.